torsdag 22 juni 2017

Konstutställning på Bangen och Galleri Lars Palm

Galleri Lars Palm
presenterar 


Konstutställning på Bangen Jazzfestival! 
- med efterföljande utställning på Galleri LarsPalm 5-16 JuliKonstfrämjandet Gävleborg letar ständigt nya sammanhang att verka i. I år har konstnären Jonas Westlund bjudits in till att arbeta med en utställning på Bangens Jazzfestival i Sandviken. Tillsammans med [krig], , Jon Perman och Karin Bäckström, har de tillsammans skapat en utställning som tar utgångspunkt i regional samtida konst. Utställningen visas under Bangens Jazzfestival i Stadsparken i Sandviken, för att sedan flytta till Galleri Lars Palm.

Utställningen tar plats både i ett eget “galleri-tält” men kommer också finnas utspridd på Bangens festivalområdet. Jonas Westlund, Jon Perman och Karin Bäckström finnas på plats för att guida besökarna till konsten. Under helgen kommer Johan Larsson från “Larssons mixtapes“ vid tillfälle, spela skivor i galleri-tältet. På söndagen arrangerar Bangen en ”barndag” där barn och unga får möjlighet att delta i workshops med musiker. Konstfrämjandet Gävleborg kommer erbjuda en kollage-workshop, där vi bygger ett gemensamt kollage av egna bilder om en värld, tillsammans med Jonas Westlund och Jon Perman. På söndagen är det även gratis att besöka festivalområdet, och då finns det möjlighet att se utställningen utan kostnad. Utställningen flyttas sedan till K.F. Backbeatbolagets Galleri LarsPalm i Kungen-huset. Utställningen visas till och med 16 Juli.

Utställande Konstnärer:
Madeleine Hansen
Madeleine Hansen att konstruera verket ”Madeleine Hansen Live”, ett performance som inleds på fredagen och avslutas på söndagen.

Jonas Gazell
I verket Alternative Stable State undersöker Jonas Gazell hur  kopplingar igenkännbara rörelsemönster och ljudbilder kan manipuleras.

Ann-Catrin Olsson
Ann-Catrin Olssons arbete kretsar kring kroppars korrespondens samt hur den egna kroppen fungerar som måttstock för att förstå och orientera sig i omgivningen.

Annelie Krantz
Annelie Krantz kommer att delta med de virkade verken "Om himlen kan falla så faller den nu" och "Sönderfall".

Jonas Westlund
Med relativt få element bygger Westlund lekfullt upp en bildvärld av analoga kollage, där science-fiction, post-apokalyps och surrealism får fritt spelrum.

Joakim Forsgren & Finn Hellman
Visar videon Public Aromatherapy. Ett samarbete där Forsgren och Hellman närmar sig graffitin på ett sinnesutvidgande sätt.

[krig]
[krig] utforskar textilens och musikens möjligheter att bygga rum, objekt och forma nya verkligheter genom ett textild dub-verk.

VIDEOGUD / Helena Wikström och Gerd Aurell
Under Bangen utökas Region Gävleborgs videokonst-stationer tillfälligt från 7 till 8. Videon Kadens av Gerd Aurell och Helena Wikström visas, som är en del av VIDEOGUDS sommarprogram. I verket improviserar en musiker fram deltalandskapet på sin trumpet.Utställningen är öppen mellan 5-16 Juli
Onsdagar: 18-20
Lör-Sön: 14-16


Affisch av Jonas Westlund och Karin Bäckström

tisdag 23 maj 2017

Workshop i Fanart!

Kom till Lars Palm och skapa Fanart och Witchcraft på Lördag 27/5 kl 17! 

Konstnären Sandra Lundberg har skapat fanart hela sitt liv och i utställningen på Lars Palm finns plats för den fanart som görs under lördagen. 

Vad kan en göra då? - Vad som helst! Vi har allt möjligt textilt material men det går också bra att använda papper, måla eller klippa sin fanart. Har du något eget material du vill använda? - Ta med det! 

När utställningen är slut får ni såklart ta med er konstverken hem :) 

Nedan följer lite bilder på hyllningsverk skapade av Sandra och andra konstnärer. 

Ses på Lördag!

Åsa Norman - Kallur

Erik Thulen - Citat av Gandalf

Sandra Lundberg

torsdag 4 maj 2017

Första utställningen i serien "Performing Craft"!


Galleri Lars Palm
presenterar

Sandra Lundberg

- FanArtWitchCraft-

27/5 – 11/6


Du är min mormor
Du är min mamma
Du är min syster
Du är den jag älskar
Du är den jag hatar
Du är alla andra kvinnor
Du är jag

Klorna skrapar. Smuts fastnar där under.
HÄNDERNA ARBETAR krampaktigt.
Varje stygn har en mening, en inneboende smärta som kommer ur den
oundvikliga organiska massa av kött och vätskor som DET bär runt på.
Åldrandet tar ut sin rätt och det som blir kvar är det förtvinade, ett minne av.
Ett liv i lyx och överflöd i hets av perfektion.
TIDEN! VARFÖR HAR DU FÖRSPILLT TIDEN!?
Det krackelerar, spricker upp och sipprar ut ur det där som alltid skaver.Sandra Lundberg arbetar främst med objekt och installation i en intuitiv, tidskrävande process där textila material och tekniker har en betydande roll vid utformningen av varje skulpturalt objekt. Konceptuellt och praktiskt utforskar hon kroppslighet och populärkulturella strukturer, kopplade till vår tids strävan efter kroppslig perfektion och det oundvikliga förfall det innebär att vara en kropp.

I utställningen sammankopplas häxkonst och det ockulta, att dyrka något, med det populärkulturella begreppet “Fan-art”. En hängivelse som hon ser liknelser med genom sättet hon och andra med henne, dyrkar och upphöjer individer i dagens globaliserade populärkulturella samhälle. En övertygelse som hon kanaliserar genom hyllningsverk. Verk som skulle kunna passa in i konstformen “Fan Art”. Det kan vara allt ifrån idoldyrkan av Michael Jackson och Rihanna lika väl som verk tillägnade TV-serien American Horror Story eller Buffy The Vampire Slayer. För att hantera denna hängivelse tillåter hon sig själv gå in i tidskrävande textila tekniker som lätt övergår i en besatthet, i monotona rituella evighetshandlingar.

Titeln, “FanArtWitchCraft”, blir ett begrepp som länkar samman de tankar och handlingar hon återkommer till i arbetsprocessen. Det textila hantverksutövandet blir en kunskap hon studerar, utövar och för vidare, så som kvinnor gjort i generationer. Ett slags uråldrig magi som strålar ur hennes händer. Människohår får symbolisera både hat och sorg, likväl som att vara en hyllning till en person eller en rituell handling.

Utställningen öppnar 27/5. I samband med vernissagen kommer konstnären hålla en workshop på temat Fanart. Vi tillhandahåller olika textila material att arbeta med. Den fanart som skapas under workshopen kommer bli en del av utställningen. 

Galleriet är öppet Onsdagar 18-20, Lördag och Söndagar 14-16. Sandras utställning är den första utställningen i serien “Performing Kraft” Utställningen produceras i samarbete med Konstfrämjandet Gävleborg och med stöd av Gunvor Göranssons Kulturstiftelse.

onsdag 15 mars 2017

Bilder från "Att göra rum för..."


Eva Arnqvists utställning "Att göra rum för..." , berättar om tre olika konstprojekt och fokuserar på att visa upp olika konstnärliga processer. För den som vill kan en fördjupa sig i "Ett rum med utsikt" via projektets hemsida: http://www.ettrummedutsikt.net


Workshop med Eva Arnqvist


Samma dag som vernissagen för Evas utställning Att göra rum för... bjöd Klotterinstitutet ISK-X in till workshop! Vi provade på att ta plats med tyg, att sprida budskap via estetik, slagord och humor.fredag 3 mars 2017

Artikel i Arbetarbladet!Bra konst kan se ut som ett Ikea-spöke

Aha, stadsplanering! Tja, bra konst kan fцrstеs handla om vilka idйer och konflikter som helst! Vеr recensent Niels Hebert finner en mycket intressant utstдllning pе Sandvikens Galleri Lars Palm.

Till vänster innanför dörren i Galleri Lars Palm i Sandviken lurar ett spöke, ett blått Ikea-spöke skapat av två stora bärkassar. Spöket har med stadsplanering att göra och med planerna på ett Ikea i Slakthusområdet nära Globen i Stockholm. Innan kommunen och Ikea hann säga bu eller bä om idén växte motståndet. Det blev inget Ikea, i alla fall inte där. Spöket drog vidare. Det har ju spökat i utbyggnadsplaner i Valbo...
Att konsten tar sig oändligt många uttryck visar Stockholmskonstnären Eva Arnqvist utställning på Lars Palm som består dokument i form av affischer, film, foto och kommunala handlingar. Det låter kanske lika spännande som en korridor i kommunhuset. Men konst handlar om att fånga idéer, konflikter och möjligheter. Vilka som helst, egentligen. Men det måste göras genomtänkt och väl för att bli intressant. Och intressant är det på Sandvikengalleriet.

Dokumenten i Eva Arnqvists utställning fångar parallella processer. En är den ständigt pågående förändringen av en stad och en annan hur stadsbyggandet kan ibli en angelägenhet för stadsborna genom konstnärliga medel. På Lars Palm kan besökaren studera tre sådana konstprojekt som Eva Arnqvist varit med om att driva - i Haninge, i Hagsätra och i Slakthusomådet.

Utställningen beskriver många ingångar till ämnet människorna i staden. Det handlar om hus, stadsdelar, historien, idéer, diskussioner, visioner, bakgrunder, mekanismer, makt, marknadsföring, orden, arkitektbilder, flosklerna...

I Hagsätra väcktes den gamla biografen i centrum till liv. Där och på de andra platserna har Eva Arnqvist arbetat i konstnärliga kollektiv för att bidra till ett sammanhang där människor kan uttrycka tankar och känslor om sina kvarter, samtidigt som stadsbyggandet avdramatiseras.
I Haninge tog konstnärskollektivet hjälp av det antika dramats fem akter när man behandlade idéer om ett torg.Det tyngsta inslaget i utställningen är den pågående konstnärliga undersökningen av Slakthusområdets förvandling från industri- och handelskvarter till bostadsområden och, som politikerna uttryckt saken, stadens nya ”Entertainment District”. Finns det en osynlig hand här? Det var gamle Adam Smiths ord för marknaden.

Kollektivet, som består av ett 20-tal personer, har fått möjlighet att arbeta i ett tomt hus i området ritat av Ralph Erskine och Yngve Fredriksén och som en gång varit kafferosteri och bananlager. Man ordnar rundvandringar, performanceverk, möten med diskussioner och föreläsningar, måltider som anknyter till plankartor och områdets historia.

I utställningen visas ett foto som kallas "ett kollektivt monument över engagemanget för en plats i förändring". Det handlar om en till synes gemytlig demonstration med människor i alla åldrar,massor av plakat och till om med två ponnyhästar. Men avsikten är att hitta sätt så att medborgarna kan ta initiativ i stadsplaneringen.
Så kan konst också se ut.

På Galleri Lars Palm hålls passande nog i dag, lördag, en work shop med Eva Arnqvist. Det handlar om påverkan. Det finns en del att ta upp i Sandviken – ombyggnaden av centrum, ett stort tomt torg, en kanal...Fakta: "Att göra rum för...", utställning av Eva Arnqvist, i Galleri Lars Palm, Sandviken, pågår 25/2 – 12/3 2017.


Niels Hebert


torsdag 2 februari 2017

Årets första Utställning: Eva Arnqvist

Galleri LarsPalm och Institutet för samtida klotter
presenterar

En Utställning, En föreläsning och En workshop med:


Eva Arnqvist

Att göra rum för…
Eva Arnqvist är konstnär verksam i Stockholm. Hon arbetar i en rad olika medier och använder sig av konsten som ett verktyg för att undersöka, agera och kritiskt reflektera kring hur vi bygger plats och samhälle. Hon arbetar ofta kontextspecifikt, både enskilt och i grupp och har genom åren varit med att utveckla och driva flera större arbeten från medborgardialogprojekt till hembygdsförening. Sedan 2014 är hon engagerad i det konstnärsdrivna projektet Massa i rörelse som undersöker omställningen av Glasriket. Våren 2014 utkom hon med boken Grand Tour -a travelogue på OEI Editör och har tidigare ställt ut på bland annat Kalmar Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, OEI Color Projets, Konsthall C, Marabouparken och Grazer Kunstverein.


Om Föreläsningen:
Datum: Onsdagen den 22/2 kl. 18.00

Eva presenterar delar ur sitt konstnärskap och berättar om de olika projekten hon visar utställningen som hon kommer att visa på Galleri Lars Palm.


Om Workshopen: Att göra plats för...
Datum: Lördagen den 25/2 kl 15.00

I workshopen arbetar vi med textila material. Målet är att arbeta fram/göra en kollektiv gestaltning som visar på de frågor och angelägenheter som finns lokalt i relation plats, samhälle och offentligt rum. Workshopen inleds med en kort introduktion följd av en gemensam diskussion där vi tillsammans försöker ringa in och sätta ord på vad i det lokala som vi vill påverka, förändra, diskutera och lyfta. Utifrån denna diskussion arbetar vi sedan praktiskt med att tillsammans skapa en gemensam gestaltning som visar angelägenheter, idéer och frågor.


Om utställningen: "Att göra rum för..."

Datum: 25/2 - 12/3
Vernissage: 25/2 kl.18.00
Utställningen är öppen: Onsdagar 17-22, Lördagar och Söndagar 13-15

Söndagen den 23 april 2014 samlades två ponnys, en sambaorkester och ett 80-tal personer med skyltar och banderoller vid infarten till Slakthusområdet i Stockholm för en gemensam fotografering. Fotograferingen var ett arrangemang av det konstnärsdrivna projektet Ett rum med utsikt och bilden som togs blir ett kollektivt monument över engagemanget för en plats i förändring, fri för alla som deltog att bruka.

Att göra rum för… är en utställning om konstnärliga metoder. Hur man kan arbeta för att undersöka, påverka och göra rum för nya och alternativa sätt att tänka och diskutera samhälle, plats och offentligt rum. I utställningen presenterar konstnären Eva Arnqvist dokumentationer och material från tre konstnärliga samarbetsprojekt som hon arbetat med under senare år.

Det Andra är en kollektiv konstnärlig undersökning av Hagsätras offentliga rum som ägde rum 2012 och omfattade flera publika evenemang, bland annat ett temporärt återuppväckande av Hagsätras numera nedlagda biograf som fick komma till liv i ett tält mitt på torget.

Kanske en lekplats i mitten är ett experimentellt medborgardialogprojekt som genomfördes i Haninge våren 2013 på uppdrag av Haninge Kultur- och Stadsbyggnadsförvaltning, och som var utformat som fem akter och inspirerat av det antika dramat.

Ett rum med utsikt är en pågående konstnärsdriven undersökning av omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm från industri till upplevelse- och bostadsområde och som genom publika evenemang och olika samarbeten bygger en berättelse om en plats i förändring i tio kapitel.